Lessons of the sword: Expect Victory never Defeat

“Expect Victory Never Defeat” Geoffroi de Charny. Image: Roberto Gotti
More from Anders Linnard
Training for explosive power, 2009
This was a talk I held in 2009 at Swordfish as I...
Read More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *