Lessons of the sword: Expect Victory never Defeat

“Expect Victory Never Defeat” Geoffroi de Charny. Image: Roberto Gotti

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.