Lessons of the sword: Expect Victory never Defeat

“Expect Victory Never Defeat” Geoffroi de Charny. Image: Roberto Gotti
More from Anders Linnard
When Hollywood gets it right – The best fencing scenes
The silver screen has made many pick up the blade and pursue...
Read More

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *